Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.4.3.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

ObwieszczeniePobierz

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.4.3.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.1.16.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Obwieszczenie-1.16Pobierz

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.1.16.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Wójt Gminy Łubnice informuje: PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,…

Czytaj dalejZgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku