Za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 oraz wzorowe zachowanie, najlepsi absolwenci szkół podstawowych z gminy Łubnice otrzymali od przedstawicieli Rady Gminy i Wójta Gminy dyplomy uznania i stypendia naukowe.

W dniu 1 września odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowe na które zaproszono absolwentów wraz z rodzicami i wychowawcami oraz dyrektorów szkół. Radni Gminy Łubnice wraz z Wójtem Gminy podziękowali rodzicom za wzorowe wychowanie i sumienne wypełnianie swoich obowiązków, a na ręce wychowawców i dyrektorów szkół złożyli podziękowania dla wszystkich nauczycieli za trud i wkład pracy wniesiony do uzyskania tak dobrych wyników w nauce i wzorowe zachowanie wyróżnionych absolwentów.

Najlepsi Absolwenci Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łubnice w roku szkolnym 2021/2022 zostali wyłonieni na podstawie kryteriów przyjętych w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów Szkół  Podstawowych Gminy Łubnice. Wśród nich znaleźli się:

  1. Szymon Chadryś  ZS Dzietrzkowice
  2. Maja Filipczyk ZS Dzietrzkowice

Wychowawca : Barbara Zych Dyrektor: Marek Lis

  1. Gabriela Warga ZS  Łubnice

Wychowawca: Artur Krzęć, Dyrektor: Krystyna Pastucha

  1. Adam Zych ZS Wójcin
  2. Kacper Woźniak ZS Wójcin

Wychowawca Sławomir Smolnik Dyrektor Dorota Ciećka