O Gminie

Gmina Łubnice położona jest na południu powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim. Obejmuje obszar 6090 ha, liczy 6 sołectw i zamieszkuje w niej 4445 osób.

Gmina w obecnych granicach istnieje od 1973 roku.

Historia

Łubnice pierwsza osada na prawie Predzkim w Ziemi Wieluńskiej założona została w 1238 roku jako targ-miasto. W latach 1239-1241 powstał tu Klasztor Cysterek ufundowany przez komesa Klemensa. Z tego samego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o wsi Dzietrzkowice. Natomiast pierwsza wzmianka o Wójcinie datuje się na rok 1506. Pozostałe miejscowości powstały w okresie późniejszym.

Zabytki

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach z XIV wieku. Kościół wraz z wyposażeniem wpisany jest do Centralnego Rejestru Zabytków. Zabytkowe są również kościoły w Dzietrzkowicach i w Wójcinie oraz ich wyposażenie.