Pieniądze z budżety Województwo Łódzkie w ramach Programu Sołectwo na Plus w tegorocznej edycji otrzymali na realizację swoich wniosków :

Sołtys Michał Piasta -Sołectwo Wójcin,

Sołtys Marian Mencała – Sołectwo Dzietrzkowice

Sołtys Katarzyna Maciejewska– Sołectwo Kolonia Dzietrzkowice

Sołtys Jan Musiałek- Sołectwo Łubnice

Małe boisko sportowe w  Wójcinie, remont  świetlicy wiejskiej i zakup bieżni w Łubnicach , nowe namioty imprezowe dla Dzietrzkowic i doposażenie sali widowiskowej w koloni Dzietrzkowice to  inwestycje w Gminie Łubnice, które będą realizowane.

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVIII/653/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.Dotację udzielono 668 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 7.996.934,00 zł. Na realizację tegorocznych zakupów sołectwa: Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin, Kolonia Dzietrzkowice otrzymają po 12 000,00.

Program” Sołectwo na Plus” od lat cieszy się popularnością wśród mieszkańców. Z grantów w Dzietrzkowicach powstała  siłownia napowietrzna a także doposażono
i wyremontowano świetlicę wiejską w budynku OSP Dzietrzkowice.

W Wójcinie przy szkole powstał zielony plac, zakupiono elementy siłowni wewnętrznej oraz wyposażono w monitoring strzelnicę.

Sołectwo Łubnice w zeszłym roku zakupiło elementy siłowni napowietrznej a Ludwinów z poprzednich edycji zakupił dwukrotnie wyposażenie dla KGW. Sołtysom gratulujemy.