Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.4.3.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

ObwieszczeniePobierz

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.4.3.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.1.16.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Obwieszczenie-1.16Pobierz

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.1.16.2023 z dnia 25.07.2023 r. dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin”

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Wójt Gminy Łubnice informuje: PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,…

Czytaj dalejZgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku
Read more about the article Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dzietrzkowice
A glass of water macro shot

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Dzietrzkowicach przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów…

Czytaj dalejOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dzietrzkowice
Read more about the article Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie wody w Łubnicach
A glass of water macro shot

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie wody w Łubnicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na awaryjnym ujęciu wody w Łubnicach przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie…

Czytaj dalejOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie wody w Łubnicach
Read more about the article Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Kolonia Dzietrzkowice
A glass of water macro shot

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Kolonia Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Kolonii Dzietrzkowice przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych…

Czytaj dalejOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Kolonia Dzietrzkowice