1. Zakres obowiązków:
 1. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej. Płukanie, systematyczne i regularne odczyty urządzeń pomiarowych na obsługiwanej stacji oraz bieżąca kontrola funkcjonowania i działania hydroforni. Zlecenie i nadzór nad usuwaniem awarii wodociągowych.
 2. Odpowiedzialność za stan  wodomierzy. Nadzór nad wymienionymi wodomierzami.
 3. Realizacja zadań z zakresu odczytów stanów liczników, układów liczników na posesjach.
 4. Zgłaszanie wszystkich zauważonych nieprawidłowości wynikających z nadzoru nad powierzonymi zadaniami.
 5. Spisywanie wszystkich zakładów przemysłowych na danej wsi i przekazywanie danych wraz ze spisem całej miejscowości do właściwego stanowiska merytorycznego.
 6. Obowiązek dokonywania okresowych przeglądów w przypadku kiedy właściciel posesji sam podaje licznik lub odmawia wejścia na posesję. Brak możliwości przeprowadzenia kontroli odnotować i poinformować kierownika referatu pisemnie w postaci notatki. 
 7. Wykonanie wszystkich zadań i obowiązków w trakcie nieobecności jednego 
  z konserwatorów.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie minimum zawodowe (hydraulik, elektryk, elektromonter, monter).
 2. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu hydrauliki, obsługa elektronarzędzi, zmysł techniczny, umiejętność wykonywania prac instalacyjnych na armaturze wodociągowo-kanalizacyjnej.
 3. Minimum 1 rok doświadczenia w zawodzie.  
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Komunikatywność, uczciwość, rzetelność, zaangażowanie w powierzone obowiązki.
 8. Umiejętność współpracy w zespole.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziane uprawnienia energetyczne grupa E1.
 2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 31.05.2024r. do godziny 14.00 na adres: uglubnice@uglubnice.com.pl. CV można przesyłać również pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Przy składaniu CV prosimy o dołączenie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonego w linku poniżej.