ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY ŁUBNICE Z DNIA 20.05.2024r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII GEN. ANDERSA W ŁUBNICACH

zarządzenie - konkurs na dyrektoraPobierz

Czytaj dalejZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY ŁUBNICE Z DNIA 20.05.2024r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII GEN. ANDERSA W ŁUBNICACH

Urząd Gminy Łubnice ogłasza nabór na stanowisko: Konserwator ds. sieci wodociągowej

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej. Płukanie, systematyczne i regularne odczyty urządzeń pomiarowych na obsługiwanej stacji oraz bieżąca kontrola funkcjonowania i działania hydroforni. Zlecenie i nadzór nad usuwaniem…

Czytaj dalejUrząd Gminy Łubnice ogłasza nabór na stanowisko: Konserwator ds. sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.05.2024 r., znak: RI.6733.2.13.2024 o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla właściciela działki nr ewid. 57/2 (obręb 0001 Andrzejów)

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.05.2024 r., znak: RI.6733.2.13.2024 o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla właściciela działki nr ewid. 57/2 (obręb 0001 Andrzejów)