Wójt Gminy Łubnice informuje, że odpady z papieru i tektury będą odbierane 1 x kwartał przy okazji odbioru wszystkich frakcji, razem ze szkłem. Worki na ww. odpady są dostępne w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.