Wójt Gminy Łubnice informuje o możliwości otrzymania dodatkowych worków na odpady segregowane. Worki oznaczone specjalnym logo można odebrać w Urzędzie Gminy, pok. nr 18. Rodzaje dostępnych worków na odpady:

Żółte – metale i tworzywa sztuczne

Niebieskie – papier i tektura

Grafitowe – odpady zmieszane

Brązowe – bioodpady