W Urzędzie Gminy Łubnice prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi.

Godziny przyjęć w czwartki od godziny 12:00.

Bezpośrednio porad udziela aplikant adwokacki Paulina Nasiadek.

Informacje o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego:

https://www.powiat-wieruszowski.pl/punkty-pomocy-prawnej-i-obywatelskiej.html