W związku z realizacją projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” odbędą się w dniach 14 i 15 grudnia 2023 obowiązkowe szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Łubnice.

W tych dniach zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Interesantów. Przyjmowanie Interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i w celu wykonania zadań

niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

48