W ramach realizacji projektu pod nazwą „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łubnicach pomalowano ściany, zamontowano nowe oświetlenie. Świetlica wiejska w Łubnicach jest miejscem spotkań młodzieży oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W świetlicy dzieci i młodzież pod nadzorem Pani Edyty Męcały mogą spędzać czas na wspólnych grach, rozmowach i zajęciach w sposób bezpieczny
i rozwijający swoje zainteresowania. Na wyposażeniu świetlicy są gry planszowe i stół do bilardu. W tym roku z grantu zakupiono także wykładzinę gumową i bieżnię elektryczną, dzięki której w zimowy czas będzie można utrzymać swoją aktywność fizyczną. Sołectwo Łubnice na realizację grantu otrzymało dotację z Budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00.Sołtys i Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnicach było głównym inicjatorem złożenia wniosku.  Młodzież wraz z opiekunką Panią Edytą Męcała  wykonali prace porządkowe,  uprzątnęli pomieszczenia przed i po remoncie