W dniu 30.10.2023r w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbyła się uroczystość związana z odznaczeniem Dostojnych Jubilatów „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na wniosek Wójta Gminy Łubnice Michała Pazek.

 Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne 50 lat to symbol wierności   i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.

Uroczystość tę poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym w Wójcinie którą odprawił  proboszcz Józef Kaczmarek. Otwarcia uroczystości dokonała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Daria Druszcz. Po przywitaniu zaproszonych gości, przemowie Wójta Gminy Łubnice Michała Pazek dokonano odznaczeń medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

           Odznaczonych zostało 8  par które związek ten zawarły przed 50 -laty :

1.Psuja Zofia i Henryk

2. Kostrzewa Gabriela i Antoni

3. Stępień Stanisława i Zdzisław

4. Bieńczak Irena i Stanisław

5. Drobina Halina i Zdzisław

6. Morawska Krystyna i Eugeniusz

7. Warga Halina i Andrzej

8.  Nieszkowska Anna i Bogusław

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia.

Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek do restauracji  „Kazimierz” w Dzietrzkowicach oraz miłą chwilę wspomnień.