Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla
mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się
znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

Kurs e-learningowy dla dzieci

Z myślą o dzieciach urodzonych w latach 2009–2017, których przynajmniej jeden
z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS, Kasa przygotowała kurs elearningowy
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs w nowoczesnej formie
przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy
prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia do Centrali KRUS,
rozlosowanych zostanie 50 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl a sam kurs
jest dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl
Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. Zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl
  i rozwiązać test końcowy;
  Uwaga! Dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania
  szkolenia.
 2. Pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
 3. Przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz
  zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
  Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną
  na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-
  learningowy dla dzieci”.
  Termin nadsyłania zgłoszeń (karty zgłoszenia i certyfikatu ukończenia kursu) na adres
  mailowy hulajnoga@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną mija 6 listopada 2023 roku.

Konkurs testowy dla rolników

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu
Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
W konkursie mogą wziąć udział osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu
rolników.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji
ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany
przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem
https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego
wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej
liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe
o wartości ok. 600 zł brutto.
Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00.
Informacji na temat kursu dla dzieci i konkursu dla rolników udziela sekretariat Biura
Prewencji Centrali KRUS w Warszawie, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl oraz
wszystkie Placówki Terenowe KRUS w województwie łódzkim.