Sołectwo Kolonia Dzietrzkowice pozyskało środki  z budżetu o  samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej z projektu  „Sołectwo na plus”.  Pieniądze przeznaczono na doposażenie Sali Widowiskowej w Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzietrzkowice. W ramach przyznanych środków zakupiono i zamontowane rolety zewnętrzne na oknach w sali. W inicjatywę zaangażowała się Pani Sołtys Katarzyna Maciejewska wraz z radą sołecką przy współudziale Pań z Koło Gospodyń Wiejskich