Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z pobierania i badań przeprowadzonych na wodociągu w Kol. Dzietrzkowicach przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.