Dzietrzkowice już po raz trzeci otrzymało pomoc finansową z budżetu Samorządu Województw Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”.

W poprzednich latach zakupiono elementy siłowni napowietrznej i wyremontowano świetlicę wiejską.

W tym roku za otrzymaną kwotę 12000 zakupiono 5 namiotów imprezowych,

Namioty zostały już wykorzystane na ostatnim festynie rodzinnym 3 września. Mieszkańcy sołectwa bardzo często sami inicjują uroczystości, a także chętnie współpracują z OSP, Orkiestrą Dętą  Dzietrzkowice, KGW oraz Radą Parafialną. Zakupione namioty będą zapewniać komfort uczestnikom organizowanych imprez plenerowych, integracyjnych , koncertów, festynów czy pikników,  stanowiąc zabezpieczenie przez warunkami atmosferycznymi a także nadadzą wyjątkowy klimat uroczystościom.