Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

OBWIESZCZENIE 2/2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek numer ewid, 43/1, 43/2 (obręb Łubnice) położonych w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice.

by admin, 16 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Piesek 1/2013

Pomóżmy odnaleźć właściciela zwierzęcia. 8 sierpnia 2013 r. w miejscowości Brzozówka, Gmina Łubnice znaleziono psa, wiek około 2 lat. Zdjęcie psa w załączeniu. Jeśli ktoś rozpoznaje swojego czworonoga lub też chciałby zaadoptować psa prosimy o kontakt. Telefon do kontaktu: 62 7847027 508 530 855

by admin, 12 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Aktualizacja POS

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

by admin, 9 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

Syreny zawyją w ramach treningu

Syreny zawyją w ramach treningu Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się planowany trening sygnałów alarmowych. W związku z tym na terenie gminy Łubnice będą emitowane modulowane dźwięki syren w okresie jednej minuty.  

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

INFORMACJA!!! ODPADY

INFORMACJA!!! Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lipiec 2013 roku należy dokonywać do końca sierpnia 2013 roku, w terminie tym nie będą naliczane ustawowe odsetki. Informujemy również, iż opłaty można dokonywać wszelkimi dostępnymi formami płatności po otrzymaniu blankietów wpłat, jednak opłaty wpłacone w banku SBL w Łubnicach są […]

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18 lipca 2013  r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” wnioski o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Łubnice  należy składać  do dnia  16 września 2013r. do Dyrektorów Szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014

by admin, 1 sierpnia, 2013

Czytaj więcej

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW

 

by admin, 29 lipca, 2013

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego