Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie wody w Łubnicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na awaryjnym ujęciu wody w Łubnicach przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie…

Czytaj dalejOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia – ujęcie wody w Łubnicach

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.2.10.2024 z dnia 05.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dot. właściciela działki nr ewid. 57/2 obręb 0001 Andrzejów

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.2.10.2024 z dnia 05.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dot. właściciela działki nr ewid. 57/2 obręb 0001 Andrzejów