Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.

Czytaj dalejProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.11.2023 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubnice”

projekt-Zalozenia-do-planu-.-dla-gminy-Lubnice-1Pobierz

Czytaj dalejObwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.11.2023 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubnice”