Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska

Written by admin, Maj 20, 2019

Zarządzenie  Nr 23 /2019

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. ochrony środowiska

             Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach: Stanowisko ds. ochrony środowiska.

2.Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK