Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Łubnice, dnia 31.08.2018r Znak sprawy: UZ.271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie” Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.lubnice.akcessnet.net, www.uglubnice.com.pl, Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

by admin, Wrzesień 3, 2018

Czytaj wiecej

Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie

Łubnice, dnia 17 sierpień 2018 roku UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), umowy o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM0510739/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 43a ustawy z […]

by admin, Sierpień 17, 2018

Czytaj wiecej

Wybór oferty dot. dowozu uczniów do szkół

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku UZ.271.3.2018 W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty […]

by admin, Sierpień 17, 2018

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

UZ.271.3.2018                                                                                                              […]

by admin, Lipiec 31, 2018

Czytaj wiecej

Informacja o wyborze oferty

by admin, Marzec 12, 2018

Czytaj wiecej