Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i dostawa tablic.

„Projekt nr RPLD.04.02.02-10-0047/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” Łubnice, dnia 4 listopada 2020r. ZI.271.2.7.2020.AT ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy informacyjnej na stelażu i 1 szt. tablicy pamiątkowej dla projektu inwestycyjnego Gminy Łubnice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: […]

by Administrator, 4 listopada, 2020

Czytaj wiecej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Łubnice, dnia 31.08.2018r Znak sprawy: UZ.271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie” Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.lubnice.akcessnet.net, www.uglubnice.com.pl, Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

by admin, 3 września, 2018

Czytaj wiecej

Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie

Łubnice, dnia 17 sierpień 2018 roku UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), umowy o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM0510739/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 43a ustawy z […]

by admin, 17 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

Wybór oferty dot. dowozu uczniów do szkół

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku UZ.271.3.2018 W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty […]

by admin, 17 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

UZ.271.3.2018                                                                                                              […]

by admin, 31 lipca, 2018

Czytaj wiecej

Informacja o wyborze oferty

by admin, 12 marca, 2018

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na Usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: ‚Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” ZAŁĄCZNIKI: Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru   178.065 KB Formularz oferty – pełnienie nadzoru inwestorskiego   74.933 KB Umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego   235.426 KB

by Administrator, 27 lutego, 2018

Czytaj wiecej