Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Audyt budżetu Gminy Łubnice w okresie 2017-2018

Celem zadania audytowego jest uzyskanie racjonalnej pewności o prawidłowym sposobie wykonaniu budżetu Gminy Łubnice za okres 2017-2018

by Administrator, Maj 27, 2019

Czytaj wiecej

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Szanowni Państwo  Zgodnie z art28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do […]

by Administrator, Maj 27, 2019

Czytaj wiecej

Informacja dla producentów owoców i warzyw

by admin, Maj 24, 2019

Czytaj wiecej

Harmonogram spisu stanu liczników od wody i ścieków:

Informacja Uprzejmie informujemy, że odczyt wodomierzy w poszczególnych miejscowościach odbywa się w danych miesiącach zgodnie z poniższym harmonogramem: W przypadku gdy odczyt wodomierza z różnych przyczyn nie zostanie dokonany w powyższych terminach, prosi się o podawanie do Urzędu Gminy w Łubnicach aktualnych stanów wodomierza, celem bieżącego naliczania opłat za wodę i ścieki. Kompletne dane (tj. […]

by admin, Maj 23, 2019

Czytaj wiecej

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ul. Siewna 13a 94-250 Łódź BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!! PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA. ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na […]

by admin, Maj 21, 2019

Czytaj wiecej