Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2019 roku

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” Zadanie pod nazwą: „Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2018 roku” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29.389,39 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25.310,00 zł Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, […]

by admin, Lipiec 10, 2019

Czytaj wiecej

Uwaga Rolnicy!!!

  Uwaga Rolnicy! O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Łubnice informuje rolników, że do dnia 12.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Łubnice, można zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Łubnice suszą zostały objęte: zboża jare, […]

by admin, Lipiec 4, 2019

Czytaj wiecej

Ważny komunikat w sprawie mikroinstalacji

by Aleksandra Strąg, Lipiec 4, 2019

Czytaj wiecej

Rolniku zgłaszaj wypadki!!!

by admin, Lipiec 4, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SN.

by Aleksandra Strąg, Lipiec 2, 2019

Czytaj wiecej