Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Społeczne Ognisko Muzyczne w Łubnicach

by admin, Sierpień 23, 2019

Czytaj wiecej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca W godzinach 900 – 1300 Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: przeterminowane leki chemikalia (farby, rozpuszczalniki) zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa zużyte opony do średnicy 1250 mm […]

by admin, Sierpień 21, 2019

Czytaj wiecej

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie przywrócenia do ruchu drogowego mostu w ciągu drogi dojazdowej do łąk na rzece Prośnie w miejscowości Wójcin

by Aleksandra Strąg, Sierpień 20, 2019

Czytaj wiecej

Urlop konserwatora

W związku z urlopem konserwatora liczniki wody w miejscowości Wójcin zostaną odczytane we wrześniu.

by admin, Sierpień 13, 2019

Czytaj wiecej

Siłownia zewnętrzna w Dzietrzkowicach

Sołectwo Dzietrzkowice realizując projekt „Siłownia zewnętrzna w Dzietrzkowicach” finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Łódzkie.pl , Promuje Łódzkie mamy zaszczyt zaprosić na uroczysty festyn z okazji otwarcia siłowni.

by admin, Sierpień 12, 2019

Czytaj wiecej