Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

50-lecie pożycia małżeńskiego

  W dniu 17.10.2019r w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbyła się uroczystość związana z odznaczeniem Dostojnych Jubilatów „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Łubnice Michała Pazka. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i […]

by admin, Październik 22, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszczenie

Łubnice, dnia 21.10.2019 r. Znak: 6220.1.40.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu […]

by Aleksandra Strąg, Październik 21, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszczenie

Łubnice, dnia 21.10.2019 r. Znak: 6220.1.38.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z […]

by Aleksandra Strąg, Październik 21, 2019

Czytaj wiecej

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.2204 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – lokal użytkowy o […]

by Administrator, Październik 14, 2019

Czytaj wiecej

Noc bibliotek

NOC BIBLIOTEK w WÓJCINIE W wójcińskiej bibliotece po raz kolejny odbyła się „Noc Bibliotek”, w tym roku po raz pierwszy jesienią, 5 października 2019 roku, włączyliśmy się w ogólnokrajowe świętowanie tego wydarzenia. Wystartowaliśmy o godzinie 18.00, z udziałem prawie 60 uczniów ze szkół podstawowych z Wójcina i z Łubnic. Punktem przewodnim były warsztaty literacko-plastyczne z […]

by admin, Październik 11, 2019

Czytaj wiecej