Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

by admin, Maj 21, 2018

Czytaj wiecej

Obwieszczenie

by admin, Maj 9, 2018

Czytaj wiecej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

OBWIESZCZENIE Znak: 6220.1.18.2018 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) w związku 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks […]

by Kamil Barczok, Kwiecień 30, 2018

Czytaj wiecej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

OBWIESZCZENIE Znak: 6220.2.34.2016-17-18 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) w związku 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks […]

by Kamil Barczok, Kwiecień 23, 2018

Czytaj wiecej

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJĘĆ PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach przyjmuje strony w Urzędzie Gminy w Łubnicach w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 15.00

by Rada, Kwiecień 20, 2018

Czytaj wiecej