Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Owocówka jabłkóweczka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Wieruszowie Tel/ fax. 627841334 e-mail: o-wieruszow@piorin.gov.pl KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN Województwo: łódzkie Powiat: Wieruszów Agrofag: Owocówka jabłkóweczka Roślina: Jabłoń Data publikacji komunikatu: 18.07.2018r. Jabłoniom zagraża II pokolenie owocówki jabłkóweczki. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki jabłkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Owocówka jabłkóweczka daje dwa […]

by admin, Lipiec 20, 2018

Czytaj wiecej

Omacnica prosowianka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Wieruszowie tel., fax. 62 784 13 34 e-mail: o-wieruszow@piorin.gov.pl KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN Województwo: łódzkie Powiat: Wieruszów Agrofag: Omacnica prosowianka Roślina: Kukurydza Data publikacji komunikatu: 18.07.2018r Szczegóły: Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć […]

by admin, Lipiec 20, 2018

Czytaj wiecej

Łubnice, dnia 16.07.2018 r. Znak: 6220.2.31.2016-17-18 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),w związku z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z […]

by admin, Lipiec 16, 2018

Czytaj wiecej

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym Gmina Łubnice informuje, że w miesiącach lipiec-sierpień 2018 r. przedszkola będą pełnić dyżury według następującego harmonogramu: 2 lipca – 13 lipca 2018r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łubnicach, ul. Leśna 1, tel. (62)7847020; 16 lipca – 27 lipca 2018r. – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Wójcinie, ul. Wieluńska 9, tel. (62)7847313; […]

by admin, Lipiec 3, 2018

Czytaj wiecej

INFORMACJA Z XXXVII SESJI RADY GMINY W ŁUBNICACH Z DNIA 29 czerwca 2018 r.

  W dniu 29 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: – Nr XXXVII/182/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 ; – Nr XXXVII/183/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z […]

by Rada, Lipiec 2, 2018

Czytaj wiecej