Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Konkurs fotograficzny

1 lipca – na wakacje, Urząd Statystyczny w Łodzi ogłosił konkurs Fotograficzny promujący NSP 2021. Szczegóły konkursu dostępne są pod adresem: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfoto Zapraszamy do udziału!

by Administrator, 8 lipca, 2021

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Termin przeprowadzenia naboru: 06.07.2021-12.07.2021 Rachmistrzem może zostać: osoba pełnoletnia, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zgłoszenie kandydatury zawierać powinno: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, oświadczenie o wykształceniu, […]

by Administrator, 6 lipca, 2021

Czytaj więcej

Zapytanie o ofertę cenową

Zapytanie o ofertę cenową Gminna Spółka Wodna w Łubnicach zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracyjnych usytuowanych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej. Zakres czynności: Koszenie traw na rowach melioracyjnych o długości 16 km – 20 km Konserwacja rowów – odmulanie 6 km – 8 km długości Długość konserwacji rowów melioracyjnych […]

by Administrator, 6 lipca, 2021

Czytaj więcej

Ankieta MALUCH+

Szanowni Państwo! Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat potrzeby utworzenia Klubu Malucha w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice. Ankieta jest anonimowa, a dane w niej zawarte pozwolą właściwie ocenić potrzeby mieszkańców Gminy Łubnice. Ankieta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxDT3H1P25FPOGJL-v5Xdl4BR9Fy-tEBhj3190HvuL4CQOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

by Administrator, 2 lipca, 2021

Czytaj więcej

Spis w Galeriach Handlowych

Czy wziąłeś już udział w Narodowym Spisie Powszechnym? Informujemy, że istnieje możliwość spisania się w 2 galeriach handlowych: Galeria Łódzka (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/23, 90-368 Łódź) Manufaktura (Drewnowska 58, 91-002 Łódź) Zapraszamy!

by Administrator, 2 lipca, 2021

Czytaj więcej

Uchwała Nr XXVI/175/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

by Administrator, 29 czerwca, 2021

Czytaj więcej

Zebranie ASF

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Wójt Gminy Łubnice zaprasza wszystkich hodowców trzody chlewnej z Gminy Łubnice na zebranie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń. Zebranie odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łubnicach.

by Administrator, 29 czerwca, 2021

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego