Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

OBWIESZCZENIE RI.6220.1.48.2019-2021

OBWIESZCZENIE Łubnice, dnia 05.03.2021 r. Znak: RI.6220.1.48.2019-2021 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o […]

by Administrator, 5 marca, 2021

Czytaj więcej

Informacja KRUS o propozycjach dla dzieci

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z […]

by Administrator, 5 marca, 2021

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych

Uwaga rolnicy !!! Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej; nie można również złożyć oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2021. Rok 2020 był ostatnim rokiem, w którym ARiMR wysyłała do Państwa wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami w wersji papierowej. Od roku 2021 nie będzie już wysyłanych […]

by Administrator, 3 marca, 2021

Czytaj więcej

Nielegalne odprowadzanie deszczówki

by Administrator, 1 marca, 2021

Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

by Administrator, 25 lutego, 2021

Czytaj więcej

Kontakty do WFOŚiGW w Łodzi

by Administrator, 23 lutego, 2021

Czytaj więcej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Kolonii Dzietrzkowice przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia […]

by Administrator, 23 lutego, 2021

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego