OBWIESZCZENIE 6733.2.1-2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.2.1.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 kwietnia 2017 r., LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 314 (obręb Łubnice) położonej w gminie Łubnice.    

Czytaj artykuł ►

Obwieszczenie 6733.2.1.2017

Łubnice, dnia 10.05.2017  r. Znak: 6733.2.1.2017   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. […]

Czytaj artykuł ►

OBWIESZCZENIE 6733.1.1-2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.1.1.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24 kwietnia 2017 r., LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 1276/4, 1373, 1378, 350/1, 350/2 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Czytaj artykuł ►
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast