BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!!

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!! PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA, ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.nl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA […]

Czytaj artykuł ►

Zmiana Nazewnictwa Ulic na terenie Gminy Łubnice

ZMIANA NAZEWNICTWA ULIC   Uprzejmie informujemy, że zgodnie ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Łubnice z dnia 16 maja 2017 r. zalecono przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie […]

Czytaj artykuł ►

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Czytaj artykuł ►
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast