Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Dotyczy projektu pn. „Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele pw. NMP w Łubnicach” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0510083/17UDA-RPLD.04.02.02.-10-0025/16-00 z dnia 28 września 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki: Zapytanie ofertowe Projekt budowlany Formularz oferty Projekt umowy

Czytaj artykuł ►

Konkurs otwarty

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016. poz. 1817 ze zmianami) WÓJT GMINY ŁUBNICE 98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102  ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia […]

Czytaj artykuł ►
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast