Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2021 roku.

by Administrator, 11 lutego, 2021

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

by Administrator, 9 lutego, 2021

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ws. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – nowa stawka dla rachmistrzów

We wtorek 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Projekt został przedłożony przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Najważniejsze przyjęte rozwiązania: […]

by Administrator, 4 lutego, 2021

Czytaj więcej

Zgłoszenie przemieszczeń zwierząt

Rolniku! ARiMR na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń przemieszczeń zwierząt. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania druków dwupodpisowych należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko […]

by Administrator, 3 lutego, 2021

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) podaję do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Zawiadamiam o wyłożeniu w […]

by Administrator, 1 lutego, 2021

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021) w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. […]

by Administrator, 29 stycznia, 2021

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 Od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021Urzędy gmin w całej Polsce 1 lutego 2021 r. rozpoczną nabór na rachmistrzów do NSP 2021, który będzie przeprowadzany od 1 kwietnia […]

by Administrator, 29 stycznia, 2021

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego