Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) w gminie Łubnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj artykuł ►

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Dotyczy projektu pn. „Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele pw. NMP w Łubnicach” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0510083/17UDA-RPLD.04.02.02.-10-0025/16-00 z dnia 28 września 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki: Zapytanie ofertowe Projekt budowlany Formularz oferty Projekt umowy

Czytaj artykuł ►
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast