Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 2014/1

UWAGA!!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2014 roku

by admin, 30 stycznia, 2014

Czytaj więcej

Rolniku, PRZECZYTAJ!

Rolniku, PRZECZYTAJ!

 

Od 1 stycznia 2014 roku na podstawie Uchwały nr 1706/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z 10 grudnia 2013 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie nie działa laboratorium.

by admin, 27 stycznia, 2014

Czytaj więcej

Utworzenie i wyposażenie ekopracowni

Zadanie pod nazwą:

Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

by admin, 23 stycznia, 2014

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE 2/2014

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)

by admin, 15 stycznia, 2014

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE 1/2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łubnice

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

by admin, 15 stycznia, 2014

Czytaj więcej

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2014

 

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2014

by admin, 8 stycznia, 2014

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 18/2013

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice

 

by admin, 30 grudnia, 2013

Czytaj więcej

Gmina Łubnice

Gmina wiejska Łubnice położona jest w południowej części powiatu wieruszowskiego, w województwie łódzkim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa kaliskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 61 km2 i liczy ok. 4.1 tys. mieszkańców (2017). Na gminę składa się 14 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Urząd Gminy Łubnice

ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl
tel.: 62 784 70 27
fax: 62 784 70 15