Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Sprawozdanie z realizacji PWGŁ i OZiIP

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.

by admin, 1 kwietnia, 2014

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

by admin, 31 marca, 2014

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyciąg

z Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

by admin, 28 marca, 2014

Czytaj więcej

Dopłaty do materiału siewnego

„Dopłaty do materiału siewnego”

Pracownicy Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

zapraszają wszystkich producentów rolnych,
którzy zakupili
materiał siewny kwalifikowany

do Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie

w dniu 07-04-2014

w godz.od 10:00 do 14:00

by admin, 28 marca, 2014

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE 03/2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm,), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek numer ewid. 43/1, 43/2 (obręb Łubnice) położonych w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice.

by admin, 26 marca, 2014

Czytaj więcej

OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

W dniu 15 marca 2014 roku  w Kolonii Dzietrzkowice gm. Łubnice  odbyły się  gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.  Turniej odbył się w dwóch kategoriach szkoły podstawowe oraz gimnazja. Łącznie w konkursie udział wzięło 15 osób. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału powiatowego zakwalifikowały się:

by admin, 25 marca, 2014

Czytaj więcej

Marzenia się spełniają – awans chłopców

Marzenia się spełniają -  awans chłopców z Publicznego Gimnazjum im. Armii

gen. Andersa w Łubnicach do Finału Mistrzostw Polski w unihokeju w kategorii

junior młodszy

Chłopcy z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz  z chłopcami z Gimnazjum nr. 34 z Łodzi wspólnie reprezentując klub UKS NOWA ŁÓDŹ wywalczyli awans do finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych- tym samym znaleźli się w gronie najlepszych 6 drużyn z całej Polski. W ostatnim decydującym turnieju nasi chłopcy grali z zespołami z Warszawy, Łochowa, Siedlec, Józefiny i Ludźmierza (zeszłoroczny Mistrz Polski). Trzy pierwsze zespoły uzyskały awans do finału.  A oto wyniki:

<<<<<<<<<GALERIA>>>>>>>>>

by admin, 25 marca, 2014

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego