Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

NOWE HORYZONTY

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PŁATNYM SZKOLENIU UNIJNYM „NOWE HORYZONTY”

Projekt „Nowe horyzonty” jest realizowany na terenie woj. łódzkiego w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

by admin, 22 kwietnia, 2014

Czytaj więcej

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE SCHORZEŃ PROSTATY

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE SCHORZEŃ PROSTATY

 

Badanie mogą wykonać mężczyźni, którzy ukończyli 45 rok życia. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym, wypełnioną ankietą IPSS otrzymaną w momencie wpisania na listę a także z wynikiem badania PSA

by admin, 22 kwietnia, 2014

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 5/2014

Wójt Gminy Łubnice informuje, iż dzień 2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łubnicach w zamian za dzień 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę).

by admin, 17 kwietnia, 2014

Czytaj więcej


WFOSIGW Montaż palnika

Dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Montaż palnika opalanego peletem do istniejącego źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Łubnicach”

by admin, 17 kwietnia, 2014

Czytaj więcej


Kurenda 1/2014

Ogłoszenie w formie kurendy

Łubnice, Ludwinów, Rzepisko, Wójcin, Andrzejów, Jeziorko nr 1, 2 i 2a

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż w ramach zawartego porozumienia między Urzędem Gminy i Firmą EKO-REGION zostaje zwiększona częstotliwość wywozu odpadów suchych. Odbiór odpadów suchych odbywać się będzie w następujących terminach:

by admin, 9 kwietnia, 2014

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1a/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE AKTUALIZACJA   W związku z błędnym zapisem treści zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji programu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje poprawną treść zapytania ofertowego. Błąd dotyczył szczegółowego zakresu zadań wykonawcy, było: 2/ 18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego […]

by admin, 7 kwietnia, 2014

Czytaj więcej

Rolniku- upadek to nie przypadek artykuł

Rolniku- upadek to nie przypadek artykuł

 

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób.

by admin, 2 kwietnia, 2014

Czytaj więcej