Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łubnice z/s Urząd Gminy, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego,

tel. (062)78 47 027ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kadr, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi (w wymiarze pełnego etatu).

 

1. Wymagania niezbędne:

by admin, 25 marca, 2011

Czytaj więcej

OSP TWP Łubnice 2011

Informacja  z przebiegu Gminnego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej   –Łubnice 2011-


W dniu 21. 03. 2011r. w Zespole Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach odbył się Gminny Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju udział wzięło 23 uczniów Szkół Podstawowych oraz 9 uczniów Gimnazjum . Finał konkursu przeprowadziła komisja w składzie:  Dudek Jan –  Przewodniczący komisji,, a zarazem Komendant Gminny,  Krzysztofa Skop – sekretarz komisji, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach, Boguś Tadeusz – członek komisji , a zarazem Prezes Jednostki OSP Ludwinów,  Woźny Piotr  - Członek komisji  zarazem Prezes Jednostki OSP Kolonia Dzietrzkowice oraz członek komisji  Ciosek Zbigniew  - Naczelnik Jednostki OSP Kolonia Dzietrzkowice.

by admin, 22 marca, 2011

Czytaj więcej

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

 

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

Przewodniczący GSW w Łubnicach Pan Jan Musiałek podczas zebrań wiejskich omawiał działalność Spółki Wodnej w latach 2007 – 2010, która otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację na łączną kwotę 143 410 zł, przy udziale środków własnych 46 349 zł. Z tych środków została wykonana konserwacja rowów o łącznej długości 23 749 m. Za pracę społeczną Prezesowi, Zarządowi i delegatom składamy serdeczne podziękowania.

by admin, 17 marca, 2011

Czytaj więcej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Jednostek OSP

Na przełomie ostatnich 3 miesięcy odbyły sie zebrania sprawozdawczo wyborcze Jednostek OSP.

w rozwinięciu opis przebiegu poszczególnych:

 

by admin, 17 marca, 2011

Czytaj więcej

ZEBRANIA WIEJSKIE

 

ZEBRANIA WIEJSKI SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18-01-2011 w Gminie Łubnice odbywają się zebrania sprawozdawczo - wyborcze sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Łubnice na kadencję obejmującą lata 2011-2014. Poszczególne zebrania przebiegają zgodnie z harmonogramem i ramowym porządkiem obrad.

by admin, 17 marca, 2011

Czytaj więcej

Konkurs: Upowszechnianie kultury fizycznej 2011

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536).

WÓJT GMINY ŁUBNICE
98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2011 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

by admin, 8 marca, 2011

Czytaj więcej

NSP 2011

 

Informacja dla mieszkańców gminy Łubnice


W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

by admin, 4 marca, 2011

Czytaj więcej

Gmina Łubnice

Gmina wiejska Łubnice położona jest w południowej części powiatu wieruszowskiego, w województwie łódzkim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa kaliskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 61 km2 i liczy ok. 4.1 tys. mieszkańców (2017). Na gminę składa się 14 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Urząd Gminy Łubnice

ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl
tel.: 62 784 70 27
fax: 62 784 70 15