Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice

by admin, 8 stycznia, 2013

Czytaj więcej


Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA

by admin, 7 stycznia, 2013

Czytaj więcej


Cyfryzacja

Cyfryzacja Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r. LINK : http://cyfryzacja.gov.pl/  

by admin, 21 grudnia, 2012

Czytaj więcej

Informacja ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez OSP Wójcin

Informacja ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez OSP Wójcin

by admin, 17 grudnia, 2012

Czytaj więcej


SP UM Święta Wier

U W A G A

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i Urząd Miejski w Wieruszowie będą nieczynne.

W zamian w dniu 29 grudnia 2012r. (sobota) w/w Urzędy będą czynne w godz. 7.30 – 15.30.

by admin, 11 grudnia, 2012

Czytaj więcej

Mikołaj w szkole i przedszkolu w Wójcinie.

Mikołaj w szkole i przedszkolu w Wójcinie.

by admin, 8 grudnia, 2012

Czytaj więcej


INFORMACJA 7/2012

INFORMACJA

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

by admin, 7 grudnia, 2012

Czytaj więcej

Gmina Łubnice

Gmina wiejska Łubnice położona jest w południowej części powiatu wieruszowskiego, w województwie łódzkim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa kaliskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 61 km2 i liczy ok. 4.1 tys. mieszkańców (2017). Na gminę składa się 14 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Urząd Gminy Łubnice

ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl
tel.: 62 784 70 27
fax: 62 784 70 15