Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Funduszu Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m” Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych Wartość dofinansowania: 544 914,02 zł Całkowita wartość zadania: 849 884,52 zł Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, budowę nawierzchni […]

by Administrator, 4 czerwca, 2021

Czytaj wiecej

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m” Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych Wartość dofinansowania: 908 072,00 zł Całkowita wartość zadania: 1 397 034,97 zł Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: rozbiórkę istniejącej nawierzchni i pogłębienie koryta, wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni mieszanką z […]

by Administrator, 4 czerwca, 2021

Czytaj wiecej