Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY ŁUBNICE w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz.65 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – lokal użytkowy o pow.50 m² , położony w budynku […]

by Administrator, 28 maja, 2020

Czytaj więcej

PODATKI

Płatności z tytułu podatków można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice 5 8413 0000 0800 0404 2000 0008 podając w tytule przelewu: rodzaj zobowiązania podatkowego, ratę, imię i nazwisko podatnika oraz nr rejestru podatnika, który znajduje się w lewym górnym rogu nakazu podatkowego. W przypadku osób fizycznych podatek może być […]

by Anna Trafarska, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

by Administrator, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OR. 6236.P1.2020.EB Na podstawie art. 61 §1 i  §4 ustawy z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz 3 ust 1 pkt 19 art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z  2020r. poz. 797) Zawiadamiam że w  dniu 13.05.2020r zostało wszczęte postępowanie z  urzędu w  sprawie usunięcia odpadów z  miejsca nieprzeznaczonego do ich […]

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

ZACHOWUJ PODCZAS ZABIEGU ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI OD PASIEK – 20 m WYKONUJ ZABIEGI OCHRONNE WIECZOREM, PO OBLOCIE PSZCZÓŁ ZAPOBIEGAJ ZNOSZENIU CIECZY ROBOCZEJ PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY BŁĄD MOŻE SPOWODOWAĆ ZATRUCIA I ŚMIERĆ ZAPYLACZY PRZESTRZEGAJ OKRESÓW PREWENCJI INFORMUJ WŁAŚCICIELI PASIEK O PLANOWANYCH ZABIEGACH ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z TREŚCIĄ ETYKIETY STOSUJ TYLKO ŚRODKI DOPUSZCZONE DO OBROTU

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla pacjentów Przychodni „MEDIANA”

by Administrator, 7 maja, 2020

Czytaj więcej

UWAGA!!! PODATKI!!!

by Anna Trafarska, 5 maja, 2020

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego