Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

PODATKI

Płatności z tytułu podatków można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice 5 8413 0000 0800 0404 2000 0008 podając w tytule przelewu: rodzaj zobowiązania podatkowego, ratę, imię i nazwisko podatnika oraz nr rejestru podatnika, który znajduje się w lewym górnym rogu nakazu podatkowego. W przypadku osób fizycznych podatek może być […]

by Anna Trafarska, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

by Administrator, 21 maja, 2020

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OR. 6236.P1.2020.EB Na podstawie art. 61 §1 i  §4 ustawy z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) oraz 3 ust 1 pkt 19 art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z  2020r. poz. 797) Zawiadamiam że w  dniu 13.05.2020r zostało wszczęte postępowanie z  urzędu w  sprawie usunięcia odpadów z  miejsca nieprzeznaczonego do ich […]

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

ZACHOWUJ PODCZAS ZABIEGU ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI OD PASIEK – 20 m WYKONUJ ZABIEGI OCHRONNE WIECZOREM, PO OBLOCIE PSZCZÓŁ ZAPOBIEGAJ ZNOSZENIU CIECZY ROBOCZEJ PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY BŁĄD MOŻE SPOWODOWAĆ ZATRUCIA I ŚMIERĆ ZAPYLACZY PRZESTRZEGAJ OKRESÓW PREWENCJI INFORMUJ WŁAŚCICIELI PASIEK O PLANOWANYCH ZABIEGACH ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z TREŚCIĄ ETYKIETY STOSUJ TYLKO ŚRODKI DOPUSZCZONE DO OBROTU

by Administrator, 14 maja, 2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie dla pacjentów Przychodni „MEDIANA”

by Administrator, 7 maja, 2020

Czytaj więcej

UWAGA!!! PODATKI!!!

by Anna Trafarska, 5 maja, 2020

Czytaj więcej

Informacja – spis stanu wodomierzy w miejscowościach WÓJCIN i KOLONIA DZIETRZKOWICE

W związku z pandemią koronawirusa na terenie naszego kraju, w miesiącu maju br. konserwatorzy nie będą chodzili celem dokonania spisu wodomierzy w wyżej wymienionych miejscowościach. Jednak aby nie obciążać państwa domowych budżetów przy następnym spisie za kolejne trzy miesiące, proponujemy poniższe rozwiązanie. Prosimy mieszkańców wsi WÓJCIN i KOLONIA DZIETRZKOWICE o podawanie bezwzględnie do dnia 15 […]

by Administrator, 5 maja, 2020

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego