Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

by admin, Maj 21, 2018

Czytaj więcej

Obwieszczenie

by admin, Maj 9, 2018

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

OBWIESZCZENIE Znak: 6220.1.18.2018 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) w związku 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks […]

by Kamil Barczok, Kwiecień 30, 2018

Czytaj więcej