Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca W godzinach 900 – 1300 Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: przeterminowane leki chemikalia (farby, rozpuszczalniki) zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe zużyte opony odpady zielone opakowania ze szkła opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z […]

by admin, Grudzień 14, 2018

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12.12.2018r.

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12.12.2018r. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łubnicach Na podstawie art. 104- 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. , poz. 917 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym […]

by admin, Grudzień 13, 2018

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 60 /2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Urzędu Gminy Łubnice

Zarządzenie  Nr 60 /2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Urzędu Gminy Łubnice              Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) […]

by Administrator, Grudzień 7, 2018

Czytaj więcej