Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

UWAGA! Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec skradziono środki ochrony roślin, które zostały zablokowane w Niemczech z powodu niezgodności jakościowych. Istnieje ryzyko ponownego pojawienia się tych środków na rynkach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Są to następujące środki ochrony roślin: Synergy Generikc Metamitron – numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu  w Niemczech 00A235-00, […]

by Administrator, 9 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Obwieszczenie – zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wójt Gminy Łubnice z dnia 09.08.2022r., znak: RI.6220.1.7.2022

by Aleksandra Strąg, 9 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2022r.

I. Informacje ogólne: 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków […]

by Administrator, 4 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Łubnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

by Administrator, 3 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Łubnice przypomina, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2022r.        Wnioski wraz z załączonymi fakturami wystawionymi za okres od 1 lutego roku do 31 lipca 2022 roku przyjmowane będą w […]

by Administrator, 2 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Sołectwo Łubnice otrzymało wsparcie dla sołectw w ramach konkursu #SołectwonaPlus”

Wsparcie #SołectwonaPlus” przyznane Zarząd Województwa Łódzkiego Województwo Łódzkie w wysokości 12 000,00 z przeznaczeniem na ” Siłownie napowietrzną”. Celem projektu jest uatrakcyjnienie placu zabaw w Łubnicach. W realizację projektu będą zaangażowane stowarzyszenia z sołectwa Łubnice: członkinie KGW, Stowarzyszenie 50+ oraz Druhowie Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach.

by Administrator, 1 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Syreny zawyją w rocznicę Powstania Warszawskiego

W rocznicę Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz.17:00 w naszej gminie  i całym województwie łódzkim zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia zlecone przez Wojewodę Łódzkiego Zarządzeniem 131/2022 z dnia 18 lipca 202 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Celem treningu, jak podaje komunikat Wojewody jest przygotowanie ludności do odbioru […]

by Administrator, 26 lipca, 2022

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego