Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy do zapisów na darmowe szkolenie w ramach unijnego projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” Dokumenty do pobrania: Powyższe dokumenty należy wydrukować i wypełnić. Następnie złożyć je w sekretariatach szkół lub w pokoju nr 5 (parter) w Urzędzie Gminy Łubnice.

by admin, Wrzesień 16, 2019

Czytaj więcej

Zawiadomienie

Łubnice, dnia 13.09.2019 r. Znak: 6220.1.31.2019 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 11.09.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.3 z dnia 11 września 2019 r. dot. postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz […]

by Aleksandra Strąg, Wrzesień 13, 2019

Czytaj więcej

Informacja dotycząca programu „Mój Prąd

Informacja dotyczy dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z programu „Mój Prąd”.

by Administrator, Wrzesień 11, 2019

Czytaj więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale […]

by Aleksandra Strąg, Wrzesień 6, 2019

Czytaj więcej

Kolejna informacja o jakości wody

Ze względu na pogorszenie jakości wody w miejscowości Łubnice informujemy mieszkańców, że Gmina Łubnice podjęła następujące działania w celu przywrócenia jakości wody: W dniu dzisiejszym tj. 04.09.2019 rozpoczął się ponownie proces chlorowania wody i uzdatniania jej do spożycia. Do czasu przystosowania wody do spożycia ujęcie wody w Łubnicach (SUW Łubnice) zostaje zamknięte.

by Administrator, Wrzesień 4, 2019

Czytaj więcej

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

  PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKUZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla […]

by Administrator, Wrzesień 4, 2019

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 42 /2019 Wójta Gminy Łubnice

ZARZĄDZENIE NR 42 /2019. WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIV/121/2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Łubnice , zarządzam co następuje: § 1. Zarządzam […]

by Administrator, Wrzesień 2, 2019

Czytaj więcej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK

Gminy Powiatu Wieruszowskiego