Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 27.01.2022 r., znak: RI.6733.7.1.2021-2022

by Aleksandra Strąg, 27 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 27.01.2022 r., znak: RI.6733.7.2.2021-2022

by Aleksandra Strąg, 27 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 26.01.2022 r., znak: RI.6733.6.2.2021-2022

by Aleksandra Strąg, 26 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 26.01.2022 r., znak: RI.6733.6.1.2021-2022

by Aleksandra Strąg, 26 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Przyjęcia Interesantów w Urzędzie Gminy Łubnice

Informujemy, że Urząd Gminy w Łubnicach przyjmuje Interesantów przez pracowników Urzędu wyłącznie w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z Urzędem, wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Poniżej zarządzenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Łubnicach, obsługi klientów oraz realizacji zadań przez jego pracowników w okresie obowiązującego stanu epidemii w Polsce.

by Administrator, 26 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Badanie opinii Rolników – zagadnienia melioracyjne

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (https://agrocompolska.pl ; https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/). Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań. Państwa […]

by Administrator, 19 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2022 r.

I. Informacje ogólne: 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków […]

by Administrator, 19 stycznia, 2022

Czytaj więcej

Gminy Powiatu Wieruszowskiego