Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Społeczne Ognisko Muzyczne w Łubnicach

by admin, Sierpień 23, 2019

Czytaj więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca W godzinach 900 – 1300 Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: przeterminowane leki chemikalia (farby, rozpuszczalniki) zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa zużyte opony do średnicy 1250 mm […]

by admin, Sierpień 21, 2019

Czytaj więcej

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie przywrócenia do ruchu drogowego mostu w ciągu drogi dojazdowej do łąk na rzece Prośnie w miejscowości Wójcin

by Aleksandra Strąg, Sierpień 20, 2019

Czytaj więcej

Urlop konserwatora

W związku z urlopem konserwatora liczniki wody w miejscowości Wójcin zostaną odczytane we wrześniu.

by admin, Sierpień 13, 2019

Czytaj więcej

Siłownia zewnętrzna w Dzietrzkowicach

Sołectwo Dzietrzkowice realizując projekt „Siłownia zewnętrzna w Dzietrzkowicach” finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Łódzkie.pl , Promuje Łódzkie mamy zaszczyt zaprosić na uroczysty festyn z okazji otwarcia siłowni.

by admin, Sierpień 12, 2019

Czytaj więcej

Likwidacja Stowarzyszenia Gospodyń w Dzietrzkowicach

by admin, Sierpień 12, 2019

Czytaj więcej

Syreny zawyją w ramach treningu

Syreny zawyją w ramach treningu Wójt Gminy Łubnice informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się planowany trening sygnałów alarmowych. W związku z tym na terenie gminy Łubnice będą emitowane modulowane dźwięki syren w okresie jednej minuty.

by admin, Lipiec 31, 2019

Czytaj więcej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK

Gminy Powiatu Wieruszowskiego