Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Ogłoszenie o konsultacjach

  „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” Działając na podstawie uchwały Nr XL/199/2010 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów […]

by admin, Listopad 15, 2019

Czytaj więcej

10699,69 zł dla Sołectwa Kolonia Dzietrzkowice!

Z ogromną satysfakcją prezentujemy kolejne sołectwo, które wykazało się zaangażowaniem i chęcią współpracy!W ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw na Brzozówce, zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich  w Koloni Dzietrzkowice” , współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Łubnie w wysokości 699,69zł zł:– zakupiono altanę;– elementy placu zabaw;– […]

by admin, Listopad 15, 2019

Czytaj więcej

INFORMACJA

Wójt Gminy Łubnice uprzejmie informuje że dzień 24 grudnia 2019 r. Wigilia jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Łubnicach oraz GOPS w Łubnicach

by admin, Listopad 14, 2019

Czytaj więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łubnice. Kontakt z […]

by Administrator, Listopad 8, 2019

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]

by Aleksandra Strąg, Listopad 6, 2019

Czytaj więcej

Powiatowo-Gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej Gminie

by Administrator, Listopad 6, 2019

Czytaj więcej

,,Jak kochać i wymagać” – warsztaty psychologiczne dla rodziców

S

by Administrator, Listopad 6, 2019

Czytaj więcej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK

Gminy Powiatu Wieruszowskiego