Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2019 roku

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” Zadanie pod nazwą: „Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2018 roku” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29.389,39 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25.310,00 zł Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, […]

by admin, Lipiec 10, 2019

Czytaj więcej

Uwaga Rolnicy!!!

  Uwaga Rolnicy! O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Łubnice informuje rolników, że do dnia 12.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Łubnice, można zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Łubnice suszą zostały objęte: zboża jare, […]

by admin, Lipiec 4, 2019

Czytaj więcej

Ważny komunikat w sprawie mikroinstalacji

by Aleksandra Strąg, Lipiec 4, 2019

Czytaj więcej

Rolniku zgłaszaj wypadki!!!

by admin, Lipiec 4, 2019

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SN.

by Aleksandra Strąg, Lipiec 2, 2019

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy

Łubnice, dnia 28.06.2019 r. Znak: 6730.8.10.2019 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łubnice informuje, że dniu 10.06.2019 r., została wydana Decyzja znak: 6730.8.2019 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie do 40 DJP wraz z zapleczem gospodarczym na działkach nr ewid. 2015/1 i 2015/2 położonych w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice. Od […]

by admin, Czerwiec 28, 2019

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Na podstawie art. 31 i ark 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra […]

by Administrator, Czerwiec 26, 2019

Czytaj więcej

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Gminy Powiatu Wieruszowskiego