Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

XV SESJA 20.03.2020 GODZ 10:00

Written by Administrator, 16 marca, 2020

RG.0002.2.2020.AGO

W związku z zagrożeniem epidemicznym jesteśmy zmuszeni zmieniać datę sesji oraz porządek posiedzenia, skracając go do koniecznego minimum.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz § 13 ust. 1 Statutu Gminy Łubnice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łubnice nr XL/207/2018 z dnia 16 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018r. poz. 5558) informuję, że na dzień 20 marca 2020r. (piątek) na godz. 10.00 zwołuje się XV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

______________________________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2020 roku,

– w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029,

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Marian Baniak

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.