Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Zmiana na 19.03.2020 godz. 10:00

Written by Administrator, 16 marca, 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym jesteśmy zmuszeni zmieniać porządek posiedzenia oraz miejsce posiedzenia.

Uprzejmie informuję, że na dzień 19 marca 2020 r. (czwartek) na godz. 10.00 zwołuje się Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w Centrum Kultury Wsi w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2020 roku,

– w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029,

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Baniak Marian

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.