Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Program 500+

Written by admin, 22 marca, 2016

Program 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+). Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.04.2016 roku.

 

Uprzejmie informuje, iż w okresie od 04.04.2016 roku do 30.04.2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek od 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek od 7.00 – 17.00

Informujemy, iż w okresie od 04.04.2016 roku do 15.04.2016 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+) będzie można pobierać oraz składać w niżej wymienionych punktach:

· Świetlica profilaktyczna w Dzietrzkowicach w godzinach od 11.00-13.00

· Świetlica profilaktyczna w Wójcinie w godzinach od 11.00-13.00

· Świetlica profilaktyczna w Kolonii Dzietrzkowice w godzinach

od 11.00-13.00

Informujemy, iż aby otrzymać świadczenia od kwietnia, wniosek należy złożyć w terminie : od 01.04.2016 roku do 01.07.2016 roku, po tym terminie świadczenia przyznane będą od daty złożenia wniosku.

Uprzejmie informujemy, iż aktywny wzór wniosku, który można wydrukować i złożyć bezpośrednio w GOPS lub wysłać  w formie elektronicznej (wniosek składany w formie elektronicznej należy podpisać profilem zaufany ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) znajduje się na stronie: www.infor.pl

WAŻNE !!!!

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne składają tylko wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego bez załączników, chyba, że uległa zmianie sytuacja rodzinna, dochodowa wtedy należy dołączyć stosowne dokumenty.

Jeżeli osoba, która nie pobiera świadczeń rodzinnych zawnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie będzie musiała dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Natomiast osoba, która zawnioskuje o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko (z uwagi na fakt, że w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe), musi dołączyć do wniosku m.in.:

· oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody),

· oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (jeśli członkowie rodziny osiągają dochody niepodlegające opodatkowaniu z tego tytułu np. nakaz płatniczy),

· oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym (jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody),

· dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej, np. świadectwo pracy w razie utraty zatrudnienia.

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, organ właściwy może zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

 

ZAŁĄCZNIK:

WNIOSEK

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.