Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 4 maja 2011

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie.

by admin, 5 maja, 2011

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Konkursu UKF 2011

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2011 roku   Wójt Gminy Łubnice, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice Nr 5/2011 z dnia 07 marca 2011 roku – przedstawioną w protokole z prac komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. […]

by admin, 14 kwietnia, 2011

Czytaj więcej

NSP2011 Spis Właściwy

 

Narodowy Spis Powszechny 2011

Chcesz się spisać internetowo kliknij w baner!!!

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.  w ramach Narodowego pisu Powszechnego 2011 rachmistrzowie będą przeprowadzać wywiady w terenie. Co upoważnia rachmistrza do przeprowadzenia z nami ankiety spisowej: identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

by admin, 5 kwietnia, 2011

Czytaj więcej

Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej

Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej

W dniu 26 marca 2011r w Zespole Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach wzięło udział 67 uczestników z 7 gmin powiatu wieruszowskiego wyłonionych w eliminacjach gminnych. Otwarcia finału powiatowego dokonał Prezes Zarządu O/Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie Eugeniusz Książek witając wszystkich uczestników a także Wójta Gminy Łubnice Henryka Cioska, członków Prezydium Zarządu O/Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendantów Gminnych, opiekunów drużyn oraz przybyłych druhów strażaków z całego powiatu. Eliminacje przeprowadzono w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje przeprowadziła Komisja w składzie: kpt. Damian Polowy – Przewodniczący Komisji, aspirant Arkadiusz Kaczmarczyk, Jan Dudek Marek Gwiazdowski, Zygmunt Skubich. Eliminacje odbywały się w 3 etapach: test, eliminacje pisemne oraz odpowiedzi ustne.

 

by admin, 29 marca, 2011

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Łubnice z/s Urząd Gminy, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego,

tel. (062)78 47 027ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kadr, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi (w wymiarze pełnego etatu).

 

1. Wymagania niezbędne:

by admin, 25 marca, 2011

Czytaj więcej

OSP TWP Łubnice 2011

Informacja  z przebiegu Gminnego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej   –Łubnice 2011-


W dniu 21. 03. 2011r. w Zespole Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach odbył się Gminny Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju udział wzięło 23 uczniów Szkół Podstawowych oraz 9 uczniów Gimnazjum . Finał konkursu przeprowadziła komisja w składzie:  Dudek Jan –  Przewodniczący komisji,, a zarazem Komendant Gminny,  Krzysztofa Skop – sekretarz komisji, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach, Boguś Tadeusz – członek komisji , a zarazem Prezes Jednostki OSP Ludwinów,  Woźny Piotr  - Członek komisji  zarazem Prezes Jednostki OSP Kolonia Dzietrzkowice oraz członek komisji  Ciosek Zbigniew  - Naczelnik Jednostki OSP Kolonia Dzietrzkowice.

by admin, 22 marca, 2011

Czytaj więcej

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

 

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

Przewodniczący GSW w Łubnicach Pan Jan Musiałek podczas zebrań wiejskich omawiał działalność Spółki Wodnej w latach 2007 – 2010, która otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację na łączną kwotę 143 410 zł, przy udziale środków własnych 46 349 zł. Z tych środków została wykonana konserwacja rowów o łącznej długości 23 749 m. Za pracę społeczną Prezesowi, Zarządowi i delegatom składamy serdeczne podziękowania.

by admin, 17 marca, 2011

Czytaj więcej