Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Written by Administrator, 6 lipca, 2021

Termin przeprowadzenia naboru: 06.07.2021-12.07.2021

Rachmistrzem może zostać:
 • osoba pełnoletnia,
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zgłoszenie kandydatury zawierać powinno:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • oświadczenie o wykształceniu, niekaralności i przetwarzaniu danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Składanie ofert
 1. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: informatyk@uglubnice.com.pl

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.