Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Sesje

XXXIX SESJA RADY GMINY W ŁUBNICACH

ZAWIADOMIENIE   Uprzejmie informuję, że na dzień 31 sierpnia 2018r.(piątek) na godz. 9.00 zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach. Porządek obrad sesji: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku obrad sesji Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między […]

by Rada, 24 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAWIADOMIENIE   Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2018r. na godz. 9.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubnicach. Proponowany porządek posiedzenia: ______________________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku posiedzenia […]

by Rada, 24 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów

  ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że na dzień 27 sierpnia 2018r.(poniedziałek) na godz. 9.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach. Proponowany porządek posiedzenia: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał: – w sprawie pożyczki dla Zarządu OSP Ludwinów […]

by Rada, 24 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Łubnicach

  W dniu 31lipca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy. Na sesję przybyli zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Dyrektor Biura Poselskiego Dorota Więckowska, Radni Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Dratwa i Marek Stojecki. Celem wizyty było wręczenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju […]

by Rada, 20 sierpnia, 2018

Czytaj wiecej

XXXVIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2018r.       Uprzejmie informuję, że na dzień 31 lipca 2018r.(wtorek) na godz. 8.00 zwołuje się XXXVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach. Porządek obrad sesji: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku obrad sesji Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Informacja Wójta Gminy Łubnice z […]

by Rada, 25 lipca, 2018

Czytaj wiecej

INFORMACJA Z XXXVII SESJI RADY GMINY W ŁUBNICACH Z DNIA 29 czerwca 2018 r.

  W dniu 29 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: – Nr XXXVII/182/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 ; – Nr XXXVII/183/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z […]

by Rada, 2 lipca, 2018

Czytaj wiecej

XXXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 21.06.2018r.   ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że na dzień 29 czerwca 2018r.(piątek) na godz.10.00 zwołuje się XXXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach. Porządek obrad sesji: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku obrad sesji Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w […]

by Rada, 27 czerwca, 2018

Czytaj wiecej