Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca - Anna Górka

Z-ca przewodniczącej -Milena Błach

Samorząd Uczniowski

Klasa I

przewodniczący

Klasa IIIa

przewodniczący - Kacper Woźniak
z-ca przewodniczącego - Fabian Musiałek
sekretarz - Eliza Chałupka, Sandra Biegańska
skarbnik - Miłosz Łytka

Klasa IIIb

przewodnicząca - Maciej Woś
z-ca przewodniczącego - Maja Chmielarczyk
skarbnik - Kinga Grenich

Klasa IV

przewodniczący - Roksana Cierkosz
z-ca przewodniczącego - Zofia Druszcz
skarbnik - Aleksandra Mączka
sekretarz - Zuzanna Biryt

klasa V

przewodniczący - Kacper Malatyński
sekretarz - Anna Cierkosz
skarbnik - Samuel Pazek

klasa VI

przewodnicząca -Adrian Węglewski
z-ca przewodniczącego - Karol Krystek
sekretarz - Anna Górka
skarbnik - Amelia Hącel

klasa VII

przewodnicząca - Roksana Toboła
z-ca - Kinga Olszewska

skarbnik - Milena Błach

Menu