Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca - Roksana Porażka

Z-ca przewodniczącej -Milena Błach

Samorząd Uczniowski

Klasa IIa

przewodniczący - Kacper Woźniak
z-ca przewodniczącego - Fabian Musiałek
sekretarz - Eliza Chałupka
skarbnik - Sandra Biegańska

Klasa IIb

przewodnicząca - Weronika Musiewicz
z-ca przewodniczącego - Anna Stasiak
członek - Dorian Nawrot

Klasa III

przewodniczący - Norbert Markiewicz
z-ca przewodniczącego - Zofia Druszcz
skarbnik - Zuzanna Biryt

klasa IV

przewodniczący - Maciej Walczak
sekretarz - Jakub Krawczak
skarbnik - Anna Cierkosz

klasa V

przewodnicząca -Amelia Hącel
z-ca przewodniczącego - Anna Górka
sekretarz - Monika Idasiak
skarbnik - Agnieszka Wypych

klasa VIa

przewodniczący - Stanisław Maslanka
z-ca przewodniczącego - Beata Kowal
skarbnik - Gracjan Musiał
sekretarz - Jędrzej Trościanka

klasa VIb

przewodniczący - Bartosz Korek
z-ca - Paweł Szaniec

skarbnik - Kacper Piekielny

Menu