Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie

 

 

mgr Dorota Ciećka

Rada Pedagogiczna

mgr Piotr Baran

 

 

mgr Piotr Baran

mgr Barbara Bednarek

 

 

mgr Barbara Bednarek

Elżbieta Bednarek

 

 

Elżbieta Bednarek

mgr Dorota Ciećka

 

 

mgr Dorota Ciećka

 

 

mgr Gabriela Garczarek

mgr Maria Janas

 

 

mgr Maria Janas

 

 

Ks. mgr Józef Kaczmarek

 

 

mgr Jolanta Kik

mgr Kamila Korek

 

 

mgr Kamila Korek

 

 

mgr Jolanta Kucharska

mgr Grażyna Mamczak

 

 

mgr Grażyna Mamczak

mgr Karolina Musiewicz

 

 

mgr Karolina Musiewicz

 

mgr Aneta Rossa

 

 

mgr Aneta Rossa

mgr Agnieszka Smok

 

 

mgr Agnieszka Smok

mgr Marzena Smolnik

 

 

mgr Marzena Smolnik

 

 

mgr Sławomir Smolnik

mgr Katarzyna Szwed

Pracownicy obsługi

Monika Cierkosz

 

 

Monika Cierkosz

 

 

Patrycja Domagała

 

 

Agnieszka Górka

Wioleta Pietras

 

 

Wioleta Pietras

Jarosław Chałupka

 

 

Jarosław Chałupka

 

 

mgr Małgorzata Zych

Menu