Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze 2011

Written by admin, 6 lutego, 2011

 

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo wyborcze

w jednostkach OSP z terenu gminy Łubnice

Pierwsze zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się 15 stycznia 2011r w jednostce OSP Kolonia Dzietrzkowice. W zebraniu uczestniczyli: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach Eugeniusz Książek, przedstawicie! PSP w Wieruszowie Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej starszy kapitan Dariusz Górecki, Wójt Gminy Henryk Ciosek, Kierownik Posterunku Policji w Czastarach Waldemar Leszczyński, Komendant Gminny OSP druh Jan Dudek. Zebranie otworzył ustępujący Prezes OSP Kolonia Dzietrzkowice druh Henryk Faryś. Na przewodniczącego zebrania powołano druha Mariana Wydmuch.

Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki

 

 

1. Prezes – Piotr Woźny

2. Naczelnik – Zbigniew Ciosek

3. Z-ca Naczelnika – Sławomir Kaczmarek

4. Skarbnik – Andrzej Wesoły

5. Sekretarz – Michał Kusiek

6. Kronikarz- Krzysztof Płuska

7. Gospodarz – Zbigniew Strzelecki

8. Członek Zarządu – Mariusz Syguła


 

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Kujawa – Przewodniczący Komisji

Łukasz Choncel – członek Komisji

Adam Karmański – członek Komisji


Delegaci na X Zjazd Gminny:

Piotr Woźny

Michał Kusiek

Zbigniew Ciosek

Sławomir Kaczmarek

Krzysztof Płuska


Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:

Piotr Woźny

Zbigniew Ciosek

Jaśko Adela

 

Kolejne zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach OSP odbędą się:

 

OSP Ludwinów   22 Stycznia 2011 godz. 17 00 Sala OSP Ludwinów

OSP Wójcin         29 Stycznia 2011 godz. 1900 Sala OSP Wójcin

OSP Łubnice       30 Stycznia 2011 godz. 1600 Świetlica Profilaktyczna

OSP Dzietrzkowice  20 Luty 2011   godz. 1600 Sala OSP Dzietrzkowice

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem zebrań w dniu 22 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie  sprawozdawczo wyborcze w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie. W zebraniu uczestniczyli: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach  Eugeniusz Książek, Prezes Honorowy Powiatu Wieruszowskiego Krystian Owczarek, Prezes OSP Łubnice Wacław Jędrasik, Przewodniczący Rady Gminy Marek Grzesiak, Wójt Gminy Łubnice  Henryk Ciosek, Sekretarz Gminy  Krzysztof Piasta, Komendant Gminny OSP Jan Dudek oraz Przewodnicząca KGW w Ludwinowie Pani Aniela Starosta. Zebranie otworzył  Prezes OSP Ludwinów  Tadeusz Boguś. Na przewodniczącego zebrania powołano druha Krzysztofa Starostę.

Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki

1. Prezes                                     –  Tadeusz Boguś

2. Wiceprezes – Naczelnik       –  Paweł Krystek

3. Wiceprezes                            –  Krzysztof Strzała

4. Z-ca Naczelnika                     –  Robert Łytka

5. Skarbnik                                –   Jerzy Płuska

6. Sekretarz                                –   Krzysztof Starosta

7. Gospodarz                               –  Henryk Krystek

8. Członek Zarządu                     – Zych Józef

9. Członek Zarządu                     – Antoni Wydmuch

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący Komisji          –  Lech Zych

2. Członek Komisji                         –  Józef Panek

3. Członek Komisji                         – Kazimierz Hącel

 

Delegaci na X Zjazd Gminny

1. Tadeusz Boguś

2. Paweł Krystek

3. Krzysztof Starosta

4. Jerzy Płuska

5. Lech Zych

 

Przedstawiciele OSP  do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Łubnicach

1. Tadeusz Boguś

2. Paweł Krystek

3. Krzysztof Starosta

 

 

 

W  dniu 29 stycznia 2011r  odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie. W zebraniu uczestniczyli: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach  Eugeniusz Książek, Komendant Powiatowy  PSP             w Wieruszowie  Waldemar Kopacki, Kapelan Gminny OSP ks. Zbigniew Króczyński, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek,  Przewodniczący Rady Gminy Marek Grzesiak, Wójt Gminy  Henryk Ciosek,  Komendant Gminny OSP  Jan Dudek, sołtys wsi Wójcin Pani Wiesława Cichosz, sołtys wsi Andrzejów Pan  Andrzej Dziekan, Przewodnicząca KGW w Wójcinie Pani Bożena Mączka.  Zebranie otworzył ustępujący Prezes OSP Wójcin Stanisław Kulak. Na przewodniczącego zebrania powołano druha Jerzego Kmiecika.

Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki

1. Prezes                                      – Zenon Kopis

2. Wiceprezes – Naczelnik        – Paweł Rogowski

3. Wiceprezes                              – Grzegorz Kmiecik

4. Z-ca Naczelnika                      – Adam Śmiałek

5. Skarbnik                                 – Andrzej Dziekan

6. Sekretarz                                – Andrzej Dziekan

7. Kronikarz                                –    —————-

8. Gospodarz                              –  Andrzej Cirkosz

9. Członek Zarządu                    –  Jan Mączka

10. Członek Zarządu                     – Grzegorz Gołębiowski

11. Członek Zarządu                    – Jan Sikora

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący Komisji        –  Czesław Tomaszewski

2. Wiceprzewodniczący              –  Tomasz Pawlik

3. Sekretarz                                   –  Krzysztof Pacyna

 

Delegaci na X Zjazd Gminny

1. ks. Zbigniew Króczyński

2. Andrzej Dziekan

3. Andrzej Cirkosz

4. Zenon Kopis

5. Paweł Rogowski

Przedstawiciele OSP  do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach

1. Ks. Zbigniew Króczyński

2. Andrzej Dziekan

3. Zenon Kopis

4. Paweł RogowskiW  dniu 30 stycznia 2011r  odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Łubnicach. W zebraniu uczestniczyli: Poseł na Sejm Wojciech Szczęsny  Zarzycki, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Lucjan Kędzia , członek  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP                      w Wieruszowie a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach  Eugeniusz Książek, Komendant Powiatowy  PSP w Wieruszowie Waldemar Kopacki, Honorowy Prezes Powiatu Wieruszowskiego Krystian Owczarek, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach Marek Grzesiak, Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek, Sekretarz Gminy Krzysztof Piasta, Komendant Gminny OSP druh Jan Dudek, Prezes OSP Ludwinów Tadeusz Boguś, Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnicach Irena Szymanek, Prezes PSL Lucjan Kowal , Prezes Kółka Rolniczego                  w Łubnicach Władysław Glapa, Marianna Glapa – Prezes Stowarzyszenia „Łubniczanki na szlaku bursztynowym”. Zebranie otworzył ustępujący Prezes OSP Łubnice Wacław Jędrasik.                                    Na przewodniczącego zebrania powołano druha Adama Zych .

Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki

1. Prezes                                              – Mariusz Cały

2. Wiceprezes – Naczelnik                 –  Krzysztof Bergs

3. Wiceprezes                                     –  Olek Mieczysław

4. Z-ca Naczelnika                              –  Jan Dudek

5. Skarbnik                                         –  Henryk Fojtar

6. Sekretarz                                         –  Rafał Safian

7. Kronikarz                                         – —————

8. Gospodarz                                       –  Jacek Ćwik

9. Członek Zarządu                             –  Włodzimierz Ćwik

10. Członek Zarządu                             –  Witalis Mączka

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący Komisji              –  Kazimierz Męcała

2. Wiceprzewodniczący Komisji     –  Andrzej Kaleta

3. Sekretarz Komisji                          –   Lucjan Przybyła

 

Delegaci na X Zjazd Gminny

1. Henryk Ciosek

2. Mariusz Cały

3. Krzysztof Bergs

4. Jan Dudek

5. Rafał Safian

 

Przedstawiciele OSP  do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach

1. Mariusz Cały

2. Krzysztof Bergs

3. Jan Dudek

4. Olek Mieczysław

 

 

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.