Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Written by admin, Październik 1, 2018

Łubnice dn. 01.10.2018r

Zawiadomienie

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybroczy (Dz. U. z 2018, poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r. Spis będzie udostępniony do wglądu w dniach od 1 października 2018r. do 15 października 2018r. w Urzędzie Gminy Łubnice, pokój nr 7, w następujących godzinach pracy Urzędu:

w poniedziałki od 7:30 do 15:30,

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455