Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Written by admin, Maj 14, 2019

Łubnice dn. 06.05.2019r

Zawiadomienie

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybroczy (Dz. U. z 2018, poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Spis będzie udostępniony do wglądu w dniach od 6 maja 2019r. do 20 maja 2019r. w Urzędzie Gminy Łubnice, pokój nr 4, parter w następujących godzinach pracy Urzędu:

w poniedziałki od 8:00 do 17:00,

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK