Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy dnia 29 marca 2018r

Written by admin, Marzec 27, 2018

Łubnice, dnia 26.03.2018r.

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 29 marca 2018r. na godz.10.00 zwołuje się XXXIV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwały:

– w sprawie podziału Gminy Łubnice na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Nr XXXIV/172/2018

– w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2019 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Informacja:

– w sprawie rocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice

– w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2017 r.

– w sprawie realizacji planu zadań inwestycyjnych w 2017 r.

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zakończenie obrad sesji

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455