Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Posiedzenie KGBiF

Written by Rada, Październik 9, 2018

Łubnice, dnia 08.10.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 11 października 2018 r. (czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice

– w sprawie Statutu Gminy Łubnice

– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

– w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

Informacja:

– w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze

– w sprawie zaawansowania w inwestycjach

– sprawy różne

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK