Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Posiedzenie KGBiF

Written by Rada, 9 października, 2018

Łubnice, dnia 08.10.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 11 października 2018 r. (czwartek) na godz. 8.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łubnice na lata 2018-2026

– w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice

– w sprawie Statutu Gminy Łubnice

– w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

– w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

Informacja:

– w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze

– w sprawie zaawansowania w inwestycjach

– sprawy różne

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Andrzej Kędzia

Przewodniczący Komisji

w Łubnicach

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.